top of page

İnternet, doğası gereği sınırları geniş bir yapı üzerinde kurulduğu için sahtekârlık, dolandırıcılık, virüs bulaşması, yetkisiz erişim, şifre ve kişisel bilgilerin çalınması gibi kötü niyetli saldırılara maruz kalma riski taşır. 

Vizyon Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. bu riskleri asgari seviyede tutmak için teknolojinin imkân sağladığı bütün önlemleri almıştır. 

Bilinçli bir elektronik para ve ödeme hizmeti kullanıcısı olarak aşağıda belirttiğimiz konularda bilgi sahibi olmanız, kendinize ait önlemleri almanız internet üzerinden gerçekleştireceğiniz işlemlerinden daha güvenle yararlanmanızı sağlayacaktır. 

Hesap işlemlerinizi gerçekleştirmek için sadece resmi uygulama dükkanlarından indirdiğiniz uygulamamızı kullanın. 

İnternet tarayıcısının adres çubuğunda çıkan kilit simgesi, sitemizin Vizyon Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye ait olduğunu ve güvenli olarak kullanabileceğiniz anlamına gelir. 

Diğer internet sitelerinde ya da e-postalarda yer alan bağlantılara güvenmeyin. Bu bağlantıları hizmetlerimize erişim için kullanmayın. 

Hesabınıza erişmek istemeniz durumunda, tek kullanımlık SMS şifresi telefonunuza iletilmektedir. SMS şifrenizin cep telefonunuza SMS mesajı olarak iletilmesinde aksaklık yaşamanız halinde derhal 0850 533 0 333 numaralı çağrı merkezimizi arayınız veya internet sitemizde bulunan şikayet formunu doldurunuz. 

Kullanıcı bilgilerinizi ve şifrenizi korumanız ve gizli tutmanız gerekir. Şifrenizin üçüncü kişiler tarafından kullanılmasıyla doğabilecek zarar ve kayıplardan Vizyon Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. sorumlu değildir. Kullanıcı olarak sizlerin hak ve sorumluluklarınız şirketimizle imzalamış olduğunuz çerçeve sözleşme içerisinde yer almaktadır. 

Dolandırıcılık girişimlerine maruz kalmamak için hesap şifrenizi kuruluşumuz personeli dahil olmak üzere hiç kimse ile paylaşmayın. Dolandırıcılık şüphesi durumunda zaman kaybetmeden internet sitemizde bulunan şikayet formunu doldurmanız gerekmektedir. 

Bilgilerinizi cüzdanınızda ya da çantanızda yazılı olarak taşımayın. Mutlaka ezberleyin ve şifre bilgilerinin yazılı olduğu belgeleri başkalarının ulaşabilecekleri yerlerde saklamayın. 

Vizyon Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.; hiçbir zaman müşterilerinin şifrelerini soran, kişisel bilgilerini talep eden veya güncellenmesini isteyen e-postalar göndermez. 

SMS şifresi gönderilen telefonunuzun kaybolma, çalınma, zorla alınma gibi herhangi bir nedenle elinizden çıkması halinde vakit kaybetmeden internet sitemizdeki iletişim formundan bize ulaşın. 

Vizyon Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. tarafından telefon, sms, mail vb. kanallardan iletişim kurularak e-para hesabınıza dair bilgiler hiçbir zaman talep edilmez. 

Hizmet alımında yaşadığınız aksaklıklara yönelik şikayetlerinizi internet sitemizde yer alan “Bize Ulaşın” bölümünden bildirebilirsiniz. 

Sunulan hizmetlere ilişkin bilgilendirmelere, kesintilere, duyuru ve uyarılara https://vizyonpay.com internet adresinden ulaşabilirsiniz. 

https://vizyonpay.com internet adresimiz dışındaki herhangi bir kanal aracılığı ile gelen bilgilere itibar etmeyiniz. 

Müşteri bilgilendirmesi hizmetlerine ilişkin şartlar, sorumluluklar, haklar, riskler ve istisnaî durumlar, güvenli kullanım, kayıp çalıntı durumları, şikâyet hakkında bilgilendirme metni

KENDİ ADINA, BAŞKASI HESABINA İŞLEM YAPANLARA İLİŞKİN DUYURU

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un (Kanun) 27’inci maddesine dayanılarak hazırlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 09.01.2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak, 01.04.2008 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 

Yönetmeliğe göre; VizyonPay’in elektronik cüzdan hesabı açılması hizmeti gibi, niteliği itibarıyla devamlılık unsuru taşıyan sürekli iş ilişkilerinde tutar gözetmeksizin müşterilerin kimliğine ilişkin bilgilerinin alması ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle müşterilerin ve müşteri adına hareket edenlerin kimliğinin tespit edilmesi ve işlemin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli tedbirlerin alınması zorunludur. Bunun dışında, sürekli iş ilişkisi niteliği arz etmemekle birlikte; 

  • İşlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 185 bin TL veya üzerinde olduğunda, 

  • Elektronik transferlerde işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 15 bin TL veya üzerinde olduğunda, 

  • Şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda tutar gözetmeksizin, 

  • Daha önce elde edilen müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe olduğunda tutar gözetmeksizin 

kimliğe ilişkin bilgilerin alınması ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle müşterilerin ve müşteriler adına veya hesabına hareket edenlerin kimliğinin tespit edilmesi zorunludur. 

Gerçek kişilerin kimlik tespitinde; ilgilinin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, uyruğu, kimlik belgesinin türü ve numarası, adresi ve imza örneği, iş ve mesleğine ilişkin bilgiler, varsa telefon numarası, faks numarası, elektronik posta adresi ile Türk vatandaşları için bu bilgilere ilave olarak anne, baba adı ve T.C. kimlik numarası alınır. 

Yönetmeliğin 6/A maddesi uyarınca müşteri kimliğinin doğrulanması amacıyla uzaktan kimlik tespiti yöntemleri kullanılabilir. 

Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerin kimlik tespitinde; tüzel kişinin ünvanı, ticaret sicil numarası, vergi kimlik numarası, faaliyet konusu, açık adresi, telefon numarası, varsa faks numarası ve elektronik posta adresi ile tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, uyruğu, kimlik belgesinin türü ve numarasına ilişkin bilgiler ve imza örneği ile Türk vatandaşları için bu bilgilere ilave olarak anne, baba adı ve T.C. kimlik numarası alınır. 

Tüzel kişiyi temsile yetkili kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğu, 6’ncı maddede belirtilen kimlik belgeleri; temsil yetkileri ise tescile dair belgeler üzerinden teyit edilir. Tüzel kişiliğin yüzde yirmi beşini aşan hisseye sahip gerçek ve tüzel kişi ortakların kimliği Yönetmeliğin 6 ve 7’nci maddelerine göre tespit edilir. 

VizyonPay’de elektronik cüzdan hesabı açan ya da işlem yapan müşteriler eğer bu hesaptan yapılacak işlemi ya da işlemleri bir başkası hesabına yapıyorlarsa, bunu işlemi ya da işlemleri yapmadan önce beyan etmek zorundadır. Bu beyan üzerine, işlemi talep edenin kimliği ve yetki durumu ile hesabına hareket edilen kişinin kimliği Yönetmeliğin 6 ila 14’üncü maddeleri arasındaki hükümlere göre tespit edilir. Kanunun 15’inci maddesi uyarınca, kimlik tespiti gereken işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yazılı olarak bildirmediği takdirde, altı aydan bir yıla kadar hapis veya beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır. 

İşbu duyuru Yönetmeliğin 17’nci maddesi uyarınca yapılmaktadır.

VİZYON ELEKTRONİK PARA ve ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş.

bottom of page