top of page

Bireysel Müşteri Hakem Heyeti

Değerli bireysel müşterimiz, sunduğumuz hizmetlerden kaynaklı olarak yaşadığınız (bireysel nitelik taşıyan, dolayısıyla ticari faaliyet kapsamına girmeyen) ihtilaf konusunda kuruluşumuza, uyuşmazlığa konu işlem veya eylemin gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 2 yıl içerisinde yazılı başvuru gerçekleştirmiş ve bu başvurunuz, başvuru tarihinizden itibaren 20 gün içerisinde; yanıtlanmamışsa yanıt verilmesi gereken 20 günlük sürenin bitiminden itibaren, başvurunuz olumsuz yanıtlanmış veya verilen yanıtı yeterli bulmamanız halinde ise yanıt tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (“TÖDEB”) Bireysel Müşteri Hakem Heyetine İlişkin Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik (Link) uyarınca konuyla ilgili TÖDEB Bireysel Müşteri Hakem Heyeti’ne başvurma hakkınız bulunmaktadır.

 

 

TÖDEB Bireysel Müşteri Hakem Heyeti’ne başvuru formuna aşağıdaki linkten veya www.todeb.org.tr sitesinden ulaşabilirsiniz. Form ilgili bilgilerin doldurulması ve gerekli belgelerin yüklenmesi sonucu www.todeb.org.tr adresi üzerinden elektronik olarak iletilebilir.

 

https://todeb.org.tr/hakemheyetibasvuruformu/

 

Hizmetlerin yerine getirilebilmesi, müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sunulması, ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, satış ve pazarlama süreçlerinin yönetilmesi, kullanıcılara özel reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, Kullanıcı hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi, https://vizonpos.com/ internet sitesi Kullanıcı paneli ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve Kullanıcı ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, sunulan hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin yerine getirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, yeniden hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, kullanıcı memnuniyeti aktivitelerinin yönetilmesi amacıyla; anlaşmalı iş ortaklarıyla veri zenginleştirme çalışmaları yapılabilir, çift katmanlı maskeleme yöntemiyle şifrelenmiş veri yönetim platformlarına kişisel verilerin maskelenmiş bir şekilde yüklenmesi suretiyle kullanıcıya özel dijital reklamcılık yapılabilir ve Kanun’a uygun olarak Şirketler iştirakleri, iş ortakları, tedarikçileri, hissedarları ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilir.

 

TÖDEB Bireysel Müşteri Hakem Heyeti’ne başvuru ile ilgili tüm detaylı bilgilere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca, Bilgilendirme Broşürünü (Link) de inceleyebilirsiniz.

bottom of page